ЗапрошенняКатегории Михайль Семенко ()Ў ./ 11 Клас ()Ў ../../SCHOOL/11class/

Оригинал Поезiя побудована у виглядi специфiчного монологу духа. Привертає увагу оригiнальна концепцiя свiтобудови: всесвiт уявляється багатовимiрним. Я покажу вам безлiч свiтiв — Оригiнальних i капризних. Я покажу вам безлiч шляхiв — Хто хоче мого духа визвати? Ми проходимо до останнього пункту. Ми перемогли всi стихiï й дощi. Я вiдчинив дверi замкнутi — Хто хоче зi мною гуляти вночi?
Лiричний герой поезiï запрошує читача пiзнати сенс i таємницi буття, внутрiшньоï гармонiï та сили людини.

Метки Запрошення, МИХАЙЛЬ СЕМЕНКО, скорочено, стисло, уривки, у скороченому вигладi, коротко
Запрошення