МIстоКатегории Михайль Семенко ()Ў ./ 11 Клас ()Ў ../../SCHOOL/11class/

Оригинал У своєрiдний спосiб Михайль Семенко вiдображає звуки мегаполiсу: Осте сте бi бо бу Привертають увагу короткi, рубленi речення, численнi асонанси та алiтерацiï, використанi автором. вiзники — люди трамваï — люди автомобiлi бiлi бiгорух рухобiги рухливобiги berceus кару Поет вдається до повторення частин слiв. селi елi лiлi пути велетнi диму сталь палять пах пахка пахiтоска дим синiй чорний дим пускають бензин чаду жить чаду благать кохать кахикать життєдать життєрух життєбензин автотрам.
Вiрш М. Семенка Мiсто — це своєрiдний фонетичний експеримент, мета якого — передати особливостi гамiрливого великого мiста.

Метки Мiсто, МИХАЙЛЬ СЕМЕНКО, скорочено, стисло, уривки, у скороченому вигладi, коротко
МIсто